Sigma Bepaal de juiste laagdikte van de verf

De laagdiktemeter

Voor het aanbrengen van de juiste laagdikte kunt u deze meten, direct na aanbrengen, met een natte laagdiktemeter.